Danh sách các học bổng du học Trung Quốc (Phần 2)

danh sách các học bổng du học Trung Quốc

Săn học bổng du học Trung Quốc đang được nhiều bạn trẻ quan tâm bởi mức đài thọ cao, cũng như cơ hội học tập tại các trường hàng đầu Trung Quốc. Bên cạnh học bổng chính phủ Trung Quốc và học bổng Khổng Tử, du học sinh Việt Nam còn có thể nộp hồ sơ vào những học bổng nào khác?