[Du học Canada] – Cập nhật mới về PGWP cho sinh viên học online

thay đổi PGWP cho sinh viên quốc tế

Ngày 26/08 vừa qua, bộ di trú Canada (Immigration, Refugees and Citizenship Canada) đã thông báo về một số thay đổi trong việc cấp giấy phép lao động sau tốt nghiệp (Post Graduation Work Permit) đối với sinh viên học Online. Cùng STI-Vietnam tìm hiểu ngay những thay đổi này nhé!