Đại học Quốc Gia Thành Công

1. Nổi bật Đại học Quốc Gia Cheng Kung (Đại học Thành Công) thành lập năm 1931. Trường là một trong những trường đại học

Đại học Quốc Gia Yang Ming

Trường đại học Quốc Gia Yang Ming là trường đại học đầu tiên ở Đài Loan định hướng nghiên cứu y khoa. Trường đạo tạo

Đại học Ming Chuan

Trường đại học Ming Chuan University là một trong những trường đại học quốc tế tốt ở Đài Loan, được công nhận bởi Hoa Kì